Stan wodomierza on-line

Dostęp do indywidualnego konta odbiorcy usługi net-Woda realizowany jest po aktywacji konta na stronie https://www.zuiduet.net.pl/net i wyborze zakładki Aktywacja konta.

Dotyczy odbiorców, którzy do chwili obecnej nie korzystali z usługi elektronicznego rozliczania zużycia wody.

Aby aktywować konto, w pierwszej kolejności należy wysłać adres własnej poczty elektronicznej wraz z danymi odbiorcy na adres usługodawcy: netwoda@zuiduet.net.pl

Na wskazany adres zostanie wysłany przydzielony przez usługodawcę login, który po uruchomieniu wyżej wskazanego linku wpisujemy w pole login.

Następnie wpisujemy własne hasło i powtarzamy je. 

Po dokonaniu powyższych czynności zostanie wysłany na wskazany adres mailowy odbiorcy link aktywacyjny wraz z loginem i podanym hasłem.

Kliknięcie linku z e-maila powoduje aktywacje konta użytkownika w systemie net-Woda.

Dnia 12-10-2019 dla każdego odbiorcy, który dotychczas podawał stan wodomierza on-line, został wysłany pocztą elektroniczną przydzielony login do aktywacji konta w systemie net-Woda.

UWAGA warunkiem aktywacji usługi elektronicznej jest posiadanie umowy na usługi wod-kan.

W załączeniu:

WZÓR UMOWY o świadczenie usługi za dostawę wody i odbiór ścieków.