Kontakt

BARDZO PROSIMY Z TEGO POZIOMU NIE WYSYŁAĆ STANU WODOMIERZA !

Jesteś zainteresowany podawaniem stanu wodomierza  czytaj więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy 5, 11-010 Barczewo. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego – lukasz.jara@gptogatus.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne, aby skorzystać z formularza kontaktowego. Pani/Pana dane kontaktowe będą usunięte po upływie okresu archiwizacji wyznaczonego przepisami prawa. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Obrońców Warszawy 5

11-010 Barczewo

GODZINY OTWARCIA
Biuro
Pon. 7:
00– 16:00
Wt.-czw. 7:00– 15:00
Pt. 7:00– 14:00

Kasa

Pon. 7:0015:30
Wt.-czw. 7:0014:30
Pt. 7:0013:30

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne – 606707489 / 696020556

CENTRALA TELEFONICZNA ZWIK: 89 514 85 13

Dział

Nr tel. wewn.

Sekretariat

1

Sprzedaż/odczyt wodomierzy

2

Dział techniczny

3

Kasa/windykacja

4

Księgowość

5

fax.

89 514 8 526

Napisz do nas