OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU ZUŻYCIA WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Barczewo o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Barczewo, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, apeluję o racjonalne wykorzystywanie wody z ujęć na terenie gminy.

            Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. na cele inne niż przeciwpożarowe. Proszę o zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych wodą z sieci gminnych.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie przypomina, że zgodnie z decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16.05.2018 r. nr BI.RET.0707232018.IT na terenie
miasta i gminy Barczewo od dnia 15.06.2019 r. obowiązywać będą następujące ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :
– cena wody
3,35 zł/m3 (netto)
– cena usługi odprowadzania ścieków
8,49 zł/m3 (netto)
Stawki abonamentów pozostają bez zmian.

KOMUNIKAT AKCJA ZIMA 2018/2019

Komunikat w sprawie przygotowania do okresu zimowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów
o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                 w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wod-kan przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:

  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych;
  • materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone;
  • przewodów wodociągowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów;
  • powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.

W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-010 Barczewo Obrońców Warszawy 5

Tel: 89 514-85-13

Dyżur całodobowy (7 dni w tygodniu) tel. alarmowy 606707489 lub 696020556

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców od dnia 15.06.2018r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie informuje, że od dnia
15.06.2018r. wchodzą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Taryfy zostały zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawa) wchodzą one w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).
Taryfy dla Miasta i Gminy Barczewo zostały ogłoszone przez organ regulacyjny w dniu
07.06.2018r. Tak więc obowiązują od dnia 15.06.2018r. Zgodnie z art. 24g. ustawy
dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. Taryfy zatwierdzone
zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych
okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
1-12 m-ca: od 15.06.2018r. do 14.06.2019r.
13-24 m-ca: od 15.06.2019r. do 14.06.2020r.
25-36 m-ca: od 15.06.2020r. do 14.06.2021r.

TARYFA 2017-2021 – Treść komunikatu PDF

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego -zatwierdzenie taryf

Link do strony Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/bi-ret-070-723-2018-it.html

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie informuje,
że dnia 08 marca 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ramsowie zaopatrującego miejscowości: Ramsowo, Ramsówko, Niedźwiedź, Dadaj, Tumiany, Kromerowo, Klimkowo, Kierzliny, Studzianek, Mokiny, Jedzbark, Odryty, Klucznik, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Rejczuchy, Skajboty, Zalesie, Kierzbuń może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń
w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń
w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.

Woda do spożycia przez ludzi oraz celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE NASTĄPIŁO POGORSZENIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘCIA RAMSOWO. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY WPROWADZIŁA DEZYNFEKCJĘ WODY. ZAWARTOŚĆ CHLORU WOLNEGO NIE PRZEKRACZA 0,3 MG/L ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE  JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.

 

 

Prezes Zarządu

Jacek Kasprzak