Strona Główna

  Zakład Wodociągów i Kanalizacj sp. z o.o. ZWiK Spółka z o.o. w Barczewie działa na terenie Miasta i Gminy Barczewo i eksploatuje: W zakresie wody

 • ujęcie wody i stację uzdatniania wody przy ul. Zielona w Barczewie;
 • ujęcia wody i stacje uzdatniania wody w: Barczewku, Wipsowie, Niedźwiedziu, Ramsowie,
 • sieć wodociągową magistralną i rozdzielczą wraz z przyłączami wodociągowymi

Z eksploatacji wyłączone są i przeznaczone do sprzedaży następujące stacje: 1. Kronówko – styczeń 2007 2. Kaplityny – 15 lipca 2010 3. Krupoliny – 22 lipca 2010 4. oraz Dadaj – 7 marca 2011, przeznaczony na własne cele Spółki


W zakresie kanalizacji

 • oczyszczalnię ścieków w Niedźwiedziu o przepustowości 50 m3
 • sieci kanalizacji sanitarnej w tym kolektor K8 dostarczający ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie – 79,23 km
 • Przepompownie
  • Barczewo centralna
  • Wrócikowo
  • Ruszajny Zatorze, P1, P2 i P3
  • Łęgajny centralna, GO Łęgajny i przy stacji Falko
  • Wójtowo centralna P1, przy restauracji HIERMAN, Sosnowa, Nowy Dom, P2 i P3
  • Kaplityny centralna P1 i pośrednia P2

Stan infrastruktury wod-kan na koniec 2013 r. Wodociągi Kanalizacja Ponadto Ponadto spółka wykonuje odpłatnie usługi dla ludności, polegające na: wydawaniu warunków technicznych, uzgadnianiu projektów technicznych, odbiorze przyłączy i sieci wod-kan, budowie przyłączy i sieci wodociągowych. M-06 wod-kan 2009 i 2010, 2012,2013


Zatrudnienie Spółka zatrudnia 19 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługę administracyjną Spółki stanowi 7 osób, pozostałe osoby to pracownicy fizyczni, którzy zatrudnieni są w oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków, ujęciach wody w mieście i na wsiach oraz brygadach awaryjno-remontowych – 12 osób na pełnym etacie.

Prezes Zarządu

Pracownik fizyczny

Pracownik administracyjno-biurowy

Maszynista urządzeń oczyszczalni mechaniczno – biologicznej – maszynista stacji pomp Główna księgowa
Konserwator wodno-kanalizacyjny Specjalista ds. ochrony środowiska
Maszynista stacji pomp – Elektryk Specjalista ds. finansowych
Konserwator wodno-kanalizacyjny – Kierowca Specjalista ds. biurowo-administracyjnych
Konserwator wodno-kanalizacyjny – inkasent Kasjer / windykator

Pracownik inżynieryjno – techniczny

Kierownik

Pozostali pracownicy

Inkasent