Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo 
na okres od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.

KOMUNIKAT

UCHWAŁA