ZWiK Barczewo informuje o twardości wody

 

Twardość wody w sieci miejskiej Barczewo

wynosi 278 mg/l CaCO3 – średnio-twarda

(norma 60 – 500 mg/l CaCO3)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Dz.U. z 2017r., poz. 2294