OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE NASTĄPIŁO POGORSZENIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘCIA RAMSOWO. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY WPROWADZIŁA DEZYNFEKCJĘ WODY. ZAWARTOŚĆ CHLORU WOLNEGO NIE PRZEKRACZA 0,3 MG/L ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE  JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.

 

 

Prezes Zarządu

Jacek Kasprzak