OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU ZUŻYCIA WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Barczewo o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Barczewo, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców, apeluję o racjonalne wykorzystywanie wody z ujęć na terenie gminy.

            Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. na cele inne niż przeciwpożarowe. Proszę o zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych wodą z sieci gminnych.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie przypomina, że zgodnie z decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 16.05.2018 r. nr BI.RET.0707232018.IT na terenie
miasta i gminy Barczewo od dnia 15.06.2019 r. obowiązywać będą następujące ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków :
– cena wody
3,35 zł/m3 (netto)
– cena usługi odprowadzania ścieków
8,49 zł/m3 (netto)
Stawki abonamentów pozostają bez zmian.