KOMUNIKAT AKCJA ZIMA 2018/2019

Komunikat w sprawie przygotowania do okresu zimowego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów
o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                 w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

W szczególności zwracamy uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wod-kan przed ujemnymi skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie:

  • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
  • usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych;
  • materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy;
  • przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone;
  • przewodów wodociągowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów;
  • powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.

W przypadku zauważonych nieszczelności sieci wodociągowej prosimy o zgłaszanie ich na jeden z niżej podanych numerów:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-010 Barczewo Obrońców Warszawy 5

Tel: 89 514-85-13

Dyżur całodobowy (7 dni w tygodniu) tel. alarmowy 606707489 lub 696020556