OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie informuje,
że dnia 08 marca 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Ramsowie zaopatrującego miejscowości: Ramsowo, Ramsówko, Niedźwiedź, Dadaj, Tumiany, Kromerowo, Klimkowo, Kierzliny, Studzianek, Mokiny, Jedzbark, Odryty, Klucznik, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Rejczuchy, Skajboty, Zalesie, Kierzbuń może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń
w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń
w zmywarkach, pojenie zwierząt itp.

Woda do spożycia przez ludzi oraz celów higienicznych wymaga przegotowania.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE NASTĄPIŁO POGORSZENIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ Z UJĘCIA RAMSOWO. W ZWIĄZKU Z TYM SPÓŁKA W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WODY WPROWADZIŁA DEZYNFEKCJĘ WODY. ZAWARTOŚĆ CHLORU WOLNEGO NIE PRZEKRACZA 0,3 MG/L ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODNOŚNIE  JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.

 

 

Prezes Zarządu

Jacek Kasprzak