Dementujemy plotki – Woda z wodociągów nie jest skażona

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w odniesieniu do informacji odnośnie skażenia wody pitnej w Gminie Barczewo wyjaśnia, że skażenie wody nie dotyczy sieci wodociągowej zarządzanej przez ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie.
PREZES ZARZĄDU
JACEK KASPRZAK

 

Bakterie coli stwierdzono w jednej studni w miejscowości Tęguty, trwa czyszczenie studni. Informacja z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.