Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo 2016 – 2017

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U.2015.139 tekst jednolity z późn. zm.), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Barczewie ogłasza zatwierdzoną Uchwałą nr XXV/165/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 r. taryfę zawierającą ceny
i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo. Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku tj. od 01.07.2016 r. do  30.06.2017 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

 

Lp. Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1.       Wszyscy odbiorcy usług  

 

Cena za dostarczoną wodę

 

3,16

 

 

zł/m³

2.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych oraz dla odbiorców w budynkach wielolokalowych 3,00  

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób rozliczanych wg. norm zużycia wody  

1,38

 

zł/odbiorcę/miesiąc

4.   Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców posiadających wodomierz własny  

3,00

 

zł/odbiorcę/miesiąc

5.   Stawka opłaty abonamentowej dla osób korzystających z podlicznika lub wodomierza dodatkowego  

1,05

 

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług  

Cena za odprowadzone ścieki

 

7,30

 

zł/ m3

 

2.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych i w budynkach wielolokalowych  

2,31

 

zł/odbiorcę/miesiąc

3.

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców indywidualnych wg. norm zużycia wody  

1,61

 

zł/odbiorcę/miesiąc

 

     
Lp. Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Cena /stawka opłaty Jednostka miary
Netto*
1 2 3 4 5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 265,60
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 265,60

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

 

PREZES ZARZĄDU

 

Jacek Kasprzak